Doorbraak: vanaf 1 juli 2018 nieuwbouw zonder aardgas

18 mei 2018

Met de publicatie in de Staatscourant van de volledige tekst van de Wet Voortgang EnergieTransitie (“Wet VET”) is het nu echt officieel: al vanaf 1 juli 2018 mogen alle nieuwbouwwoningen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Wat betekent dit voor particuliere bouwers, bouwbedrijven en woningcorporaties?

Voor particuliere bouwers, bouwbedrijven en woningcorporaties betekent dit nogal wat: alle bouwprojecten waarvoor na 1 juli a.s. een vergunning wordt afgegeven moeten in beginsel zonder gasaansluiting gerealiseerd worden. Dit 6 maanden vroeger dan eerder aangekondigd. Dat kan dus betekenen dat lopende bouwplannen aangepast moeten worden als de vergunning niet vóór die datum definitief is.

Gelukkig zijn er voor nieuwbouwwoning voldoende alternatieve technieken beschikbaar om woningen mee te verwarmen, zoals bodemwarmtepompen. Voor meer informatie over alternatieve technieken, neemt u contact op met het Energieloket Flevoland: www.energieloketflevoland.nl