Drontense golfbaan wint Groene Pluim met soortenrijke natuurstrook

12 januari 2012

winnaars Groene Pluim 2012Vanaf vandaag mag Werkgroep Natuur & Milieu van Golfresidentie Dronten zich een jaar lang winnaar van de Groene Pluim noemen. Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is van mening dat de werkgroep een inspiratie voor anderen is door de realisatie van een natuurstrook grenzend aan de golfbaan in Dronten. Dat verdient een Pluim! Aan gedeputeerde Marc Witteman is de aanmoedigingsprijs overhandigd vanwege zijn bewonderenswaardige inzet voor het te realiseren OostvaardersWold. “Door deze aanmoedigingsprijs zullen wij ons met nog meer kracht inzetten voor de realisatie van het OostvaardersWold,” aldus gedeputeerde Marc Witteman.

Dit jaar is NMFF op zoek gegaan naar ‘Het Groenste idee van Flevoland’. De jury, bestaande uit NMFF en haar lidorganisaties, prees met name de gedrevenheid, het doorzettingsvermogen en de bijzondere samenwerking in het winnende project naast de Drontense golfbaan. Ook is NMFF van mening dat het project een bijzondere en inspirerende bijdrage levert aan de Flevolandse natuur. De werkgroep heeft een strook grasland van ruim 35000 vierkante meter omgevormd in natuur. Het voorbereidende grondwerk is in samenwerking met het Waterschap uitgevoerd in 2011. De werkgroep gaat zich nu vooral richten op het verhogen van de biodiversiteit, het beheren van het gebied en zal een aantal keer per jaar de planten en dieren in kaart brengen. Verwacht wordt dat ook andere doelgroepen zo in aanraking komen met de Flevolandse natuur. “Onze hoop is om ook anderen te ondersteunen bij het realiseren van een dergelijk project,” vertelt Dirk Kemp, vertegenwoordiger van de werkgroep.

Voor het derde jaar op rij heeft NMFF de Groene Pluim uitgereikt aan een individu, organisatie of gemeente die veelbelovende groene stappen zet. NMFF heeft haar netwerk gevraagd om nominaties aan te dragen van een ieder die een idee heeft om de Flevolandse natuur te versterken of in 2011 een noemenswaardige bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de Flevolandse natuur. Hieruit kwamen 11 goede inzendingen binnen. De werkgroep Natuur& Milieu van Golfresidentie Dronten mag zich een jaar lang houder van de Groene Pluim noemen. De glazen wisselbokaal is ontworpen door de Flevolandse kunstenaar Vincent van Ginneke. Begin 2013 zal de Groene Pluim opnieuw worden uitgereikt aan een organisatie of individu die veelbelovende groene stappen zet die navolging verdienen.

groene pluim