Drontense Wethouder Lazisse Hillebregt ontvangt klimaatadapatie-pakket 

Drontense Wethouder Lazisse Hillebregt ontvangt klimaatadapatie-pakket 

Drontense Wethouder Lazisse Hillebregt ontvangt klimaatadapatie-pakket 

 

 

 

 

 

Lazise Hillebregt, de nieuwe wethouder Duurzaamheid van Dronten, nam op 10 juni van de Natuur en Milieufederatie Flevoland en haar samenwerkingspartners een klimaatadaptie-pakket in ontvangst. Met dit pakket nodigden zij de wethouder uit om samen meer vaart te maken met klimaatadaptie, de energietransitie en biodiversiteit in Dronten. De wethouder nam het pakket enthousiast in ontvangst en benoemde het belang om dit op te pakken en de belangrijke rol die natuur- en milieuorganisaties en hun vrijwilligers hebben om ook concreet samen meer meters te maken. Wethouder Lazise Hillebregt: “Door de onzekere tijd zien we dat steeds meer mensen bewuster worden van het milieu, energie en hun omgeving, dat vind ik enorm belangrijk en mooi om te zien”.

Het pakket omvatte concrete oplossingen tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook suggesties om te zorgen voor minder CO2-uitstoot. De gevolgen van de klimaatverandering worden namelijk steeds zichtbaarder. Ook in Dronten. Zeer droge periodes, waardoor verdroging ontstaat in het buitengebied, worden afgewisseld met periodes met extreme regenval en wateroverlast in de gebouwde omgeving. Acties zijn nodig om de omgeving klimaatrobuust te maken, de CO2-uitstoot te verlagen en de grondstof-voetafdruk te verkleinen.  Het aan de wethouder overhandigde kimaatadaptatiepakket reikte hiervoor ingrediënten aan.

Kansen benutten voor natuurinclusief ontwikkelen:

Klimaatverandering zorgt ook voor een veranderend landschap. Landschapsbeheer Flevoland, IVN Flevoland, NMFF en st. Participatie Wisentbos nodigden de wethouder uit om samen op te trekken bij acties gericht op het biodiverser maken van agrarisch landschap, bossen en schoolpleinen en het betrekken van jongeren bij natuur. NMFF bood de wethouder een Plan Boom-pakket aan dat zij op een plek mag planten in de gemeente Dronten, met als wens dat nog meer bomen gaan volgen.

Vaart in de energietransitie: meer lokale schone energie en de knop om voor energiebesparing

Meer lokale schone energie helpt bij het verminderen van klimaatverandering. Zeker als inwoners daar zelf voor kiezen, zoals via zonnepanelen op het dak of als ze samen collectief energie gaan opwekken.  Energiecooperatie Biddinghuizen Energie Neutraal laat zien dat het bundelen van lokale wensen van dorpsgenoten kansen geeft voor meer samen schone energie opwekken. Ook voor bewoners met een smalle beurs. Dit biedt kansen voor andere kernen in de gemeente Dronten. Tegelijk blijft het stimuleren en ondersteunen van bewoners belangrijk bij energiebesparing, en onafhankelijk advies richting aardgasvrij wonen zoals via het lokaal Energieloket Dronten.

Stimuleer Circulair Dronten: verklein de grondstof-voetafdruk

Door te kiezen voor een circulaire economie verminderen we de CO2-uitstoot. Via circulaire challenges kan de gemeente, bedrijven, bewoners aan de slag met het verkleinen van de grondstof-voetafdruk.  Gemeente Dronten heeft bij de verbouwing van het gemeentehuis circulair ingericht. De eerste stap is door de gemeente gezet. NMFF nodigde de gemeente uit om nog meer circulaire challenges op te pakken.