Duurzaam inkopen bij overheden Flevoland

10 juni 2015

NMF Flevoland verkende begin 2015 samen met De Groene Zaak voortgang duurzaam inkopen bij overheden in Flevoland.

Zo duurzaam mogelijk inkopen is van cruciaal belang, zowel voor bedrijven als overhe­den. Het stimuleert duurzame economische groei, innovatie en het helpt milieu en sociale doelen te realiseren. Vanaf 1 januari 2015 hebben alle overheden de verantwoordelijkheid op zich genomen om 100 procent duurzaam in te kopen: van catering en ICT tot wegen, OV, elektrische auto’s en gebouwen. Het inkoopvolume van overheden samen is jaarlijks 60 miljard euro, merendeels besteed door lagere overheden. Daarmee zijn overheden zeer belangrijke investeerders voor groene groei, een speerpunt van het kabinet. Gezien het belang is het dan ook cruciaal te weten hoe we vorderen. Omdat monitoring sinds 2010 niet meer plaatsvindt, hebben wij dit onderzoek gestart met 30 vragen over duurzaam inkopen bij tien provincies en tien grote gemeenten. Hoe duurzaam kopen zij in? En wie zijn de koplopers?

De door ons benaderde gemeenten en provincies hebben constructief en open meege­werkt aan het onderzoek, waarvoor wij hen dankbaar zijn. In Flevoland zijn de gemeente Almere en de provincie Flevoland onderzocht door de Natuur- en Milieufederatie Flevoland.

In elke provincie is samen met een provinciale Natuur- en Milieufederatie de voortgang onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat overheden gemiddeld voor ruim negentig procent duurzaam inkopen. Met zo’n score kun je stellen dat de overheid goed op weg is. Toch is dit niet onze conclusie. Want te vaak wordt er duurzaam ingekocht op basis van verouderde en weinig onderscheidende minimumnormen. Ook is er sprake van een kloof tussen papier en praktijk omdat overheden onvoldoende controleren of de beloofde duurzaamheidsnormen wel gerealiseerd worden. Kortom: gemeenten en provin­cies moeten dus nog grote stappen zetten om daadwerkelijk 100 procent duurzaam in te kopen.

De gehele quick-scan kan hier worden gedownload.