Effectiviteit van Wind op Land 

Effectiviteit van Wind op Land 

Dit is het belang van Wind Op Land

Dit is het belang van Wind Op Land

 

 

 

 

 

Windenergie is één van de belangrijkste duurzame energiebronnen. Windmolens, zowel op zee als op land, zijn onmisbaar. Het plaatsen van turbines leidt tot veel discussie in de samenleving. Daarom is het extra belangrijk om alle feiten goed op een rij te hebben. 

Energieneutraal Flevoland
De Natuur en Milieufederatie Flevoland werkt aan een duurzame energievoorziening voor Flevoland. Nu al is de provincie koploper van Nederland op het gebied van opwekking van wind- en zonne-energie. De overheden van Flevoland hebben als doel gesteld om energieneutraal te worden.

Antwoord op vragen rondom windenergie

Om onze klimaatdoelstellingen op tijd te halen, moeten we energiebronnen als aardgas en kolen vervangen door duurzame bronnen zonder uitstoot. Om antwoord te geven op vragen die spelen rondom windenergie op land, hebben Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie en Greenpeace gezamenlijk een aantal facts over Wind op Land opgesteld:

  • Waarom kunnen we niet alle windmolens op zee plaatsen? 
  • Hoe zorgen we voor participatie?
  • Wat is het effect van windmolens op omwonenden? 
  • Wat voor effect hebben windmolens op vogels en natuur?

Meer over Wind Op Land lees je op deze pagina.