Feestelijke aftrap energie bespaar acties in gemeente Dronten 

Feestelijke aftrap energie bespaar acties in gemeente Dronten 

 

 

 

 

Wethouder Ton van Amerongen en directeur Noek Pouw van woningbouwcorporatie Oost Flevolandse woondiensten trapten deze week samen een nieuwe energie-bespaar campagne feestelijk af. Deze campagne richt zich op het zuiniger maken van woningen met kleine maatregelen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van gloeilampen door LED-lampen

Maar ook acties voor het ontdekken van energie slurpers in huis of warmtelekjes in de gevel, en het maken van een energie-advies op maat. Het geld komt uit de regeling RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Wonen) van het Rijk en is bedoeld om woningeigenaren én huurders te helpen bij het energiezuiniger maken van de woning. Niet allen met fysieke ingrepen maar ook met oog voor duurzaam gedrag. Het Energieloket Dronten gaat mede uitvoering geven aan deze nieuwe energie bespaar-campagne.

Op weg naar energiezuiniger wonen
In 2020 heeft de gemeente Dronten al extra tijd en energie geïnvesteerd in het stimuleren van energiebesparing bij koopwoningeigenaren. Ton van Amerongen vindt het van groot belang om hier in 2021 mee door te gaan. ‘’Als gemeente vinden we het belangrijk om eigenaren en huurders op te roepen aan de slag te gaan met het energiezuiniger maken van hun woning. Daarbij willen we ze ook graag helpen. Daarom hebben we samen met het Energieloket Dronten, met extra ondersteuningsgelden van het Rijk, deze nieuwe RREW-campagne opgezet. Ook komend jaar zal de gemeente Dronten inwoners ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun woning. Dit alles zal verlopen via het Energieloket Dronten. In 2021 is er ook extra aandacht voor huurders.”

Ook bespaaracties voor huurders
Noek Pouw van woningbouwcorporatie Oost Flevoand Woondiensten is enthousiast over de nieuwe campagne. Noek: ‘’OFW ziet het als haar taak om te zorgen voor duurzame, goed geïsoleerde woningen. Onze woningen hebben gemiddeld een energielabel A, maar het is aan onze huurders om zuinig om te gaan met hun energieverbruik, kosten en het milieu te besparen. Wij zijn daarom erg blij dat we met deze nieuwe RREW-campagne heel veel huurders kunnen helpen met energie besparen. En dit samen met de gemeente Dronten, Energieloket Dronten en de steun van de Huurders Belangen Vereniging. Ik roep huurders dus op om de trip naar het Energieloket Dronten te maken. Dat loont!’’

Energieloket Dronten helpt
Vera Dam, directeur van Natuur en Milieufederatie Flevoland, is verheugd over de samenwerking in deze nieuwe campagne met de gemeente en Oost Flevoland Woondiensten. “Zo kunnen we nog meer bewoners adviseren en helpen bij energiezuiniger wonen.  Als bewoners dan vervolgens met de aangeboden maatregelen aan de slag gaan, kan de energierekening flink dalen. Kortom, heeft u een vraag over energiezuiniger wonen? Wij helpen u  graag op weg vanuit ons Energieloket Dronten.”

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag.
Energieloket Flevoland helpt!