Flevokust blijft de gemoederen bezig houden

10 juni 2013

Flevokust blijft de gemoederen bezig houden. Terecht, want op een van de schoonste locaties van Flevoland komt een potentieel vervuilende installatie. De grond in het biologisch-dynamisch landbouwgebied ten oosten van Lelystad is al vanaf de drooglegging van de polder gevrijwaard van pesticiden en andere giftige stoffen. Toch krijgt deze ‘Tuin van Lelystad’ als naaste buur een afvalverwerkingsinstallatie en een overslaghaven. De bewoners en ondernemers van dit stukje Lelystad hebben een petitie opgesteld en is nu al door ruim 300 mensen ondertekend. Op 11 juni kunnen bewoners van Lelystad inspreken bij de gemeenteraad.

Flevokust wordt een buitendijkse  overslaghaven in het Visvijvergebied. De verwachting is dat er door de komst van deze haven veel vracht voortaan over het water vervoerd kan worden die nu nog per vrachtwagen wordt getransporteerd. Om die reden komt Flevokust in aanmerking voor een Beter Benutten subsidie van het Rijk. Het terrein van Flevokust zal worden opgehoogd met gereinigde bodemassen afkomstig van huisvuilverbrandingsinstallaties (AEC’s). Onbehandeld bevatten deze bodemassen zware metalen en andere giftige stoffen. Door reiniging wordt zo’n 95 % bruikbaar als bouwstof. De resterende 5% blijft over als zeer giftig slib. Door het gebruik van de gereinigde bodemassen (‘secundaire bouwstoffen’) wordt een zeer grote hoeveelheid primaire bouwstoffen, zoals zand en grind, uitgespaard.  Flevokust zou op termijn voor een beperkte groei van de werkgelegenheid kunnen zorgen, wat hard nodig is in Lelystad.

Het biologisch-dynamisch landbouwgebied maakt zich vooral zorgen om de miljoen ton (!) ongereinigde bodemassen die buitendijks worden opgeslagen voordat ze worden schoongemaakt. Zonder extra maatregelen zullen deze bodemassen verwaaien en naar het grondwater lekken. Daarom zijn er in dit soort gevallen maatregelen verplicht om verspreiding naar de omgeving te voorkomen. Zo moeten de bodemassen worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer en moet de berg worden natgehouden om stofvorming tegen te gaan.

Deze maatregelen worden opgenomen in de milieuvergunning. Vervolgens moet deze vergunning worden nageleefd en gehandhaafd door de Omgevingsdienst van de Provincie en gemeenten. De Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn tegelijkertijd ook investeerders in Flevokust. Het bedrijf dat de bodemassen gaat reinigen heeft volgens Omroep Flevoiand een geschiedenis van milieu-overtredingen.

Een strenge milieuvergunning, en de strikte naleving en monitoring hiervan, is onontbeerlijk voor Flevokust. Anders zou het schoonste plekje van Flevoland wel eens het vieste kunnen worden.

De petitie van De Tuin van Flevoland is te vinden op: http://www.desteklelystad.nl/petitie-van-tuin-van-lelystad-over-flevokust/

Inspreken bij de gemeenteraad kan op 11 en 25 juni . Vragen stellen aan deskundigen over Flevokust kan elke donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur (t/m 25 juni ) en op zaterdag 8 juni tijdens de inloopmiddag van 12.00 tot 14.30 uur.