Flevokust, wel haven, geen giftige stoffen?

20 juli 2013

De gemeenteraad van Lelystad heeft de voorgestelde plannen voor de nieuwe overslaghaven Flevokust verworpen. Het terrein van Flevokust zou zo’n 4 meter worden opgehoogd met assen uit huisvuilcentrales. Deze zogenaamde bodemassen zouden ter plekke worden gereinigd.  Onbehandeld bevatten deze bodemassen zware metalen en andere giftige stoffen. Door reiniging wordt zo’n 90 % bruikbaar als bouwstof. De resterende 9% blijft over als zeer giftig slib. De gemeenteraad, en heel veel bewoners van Lelystad, maakten zich vooral zorgen over het opslaan van een miljoen ton (!) van deze ongereinigde bodemassen. De gemeenteraad heeft nu gevraagd om een nieuw plan waarbij de bodemassen niet op het terrein van Flevokust worden gereinigd of opgeslagen. Hierdoor zal het risico op verwaaiing en lekken van giftige stoffen naar de omgeving vrijwel niet meer aan de orde zijn. De Provincie Flevoland zou 5 miljoen euro investeren in Flevokust. Provinciale Staten hebben nu, in afwachting van de gewijzigde plannen in september, besloten om het besluit over deze investering uit te stellen tot in het najaar. De (biologisch-dynamische) boeren uit de omgeving van Flevokust zijn blij met het besluit van de gemeenteraad. Enkelen van hen hadden een petitie opgesteld die door honderden Lelystedelingen is ondertekend.