Flevoland op weg naar energieneutraliteit

22 januari 2015

De ambitie van het Flevolands bestuur om als provincie energieneutraal te
zijn in 2020 (exclusief transport), gaan we met elkaar halen. Dat is goed nieuws
voor het klimaat en voor de economie. Want de productie van hernieuwbare energie
zorgt niet alleen voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2,
maar brengt ook geld in het laatje.

Lees hier verder.