Flevoland op weg naar groene economie

2 oktober 2014

De provincie laat drie organisaties projecten uitvoeren die moeten leiden tot een groene economie. Dat zijn IVN Flevoland, CAH Vilentum en Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Dat gebeurt binnen het Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016. Dat hebben Gedeputeerde Staten deze week vastgesteld.

IVN Flevoland krijgt de opdracht voor het project ‘Scholier zoekt waarde’; CAH Vilentum voor het project ‘Eetbare Leefomgeving’ euro en Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor het project ‘Verbinden met de bron’ en ‘Flevodelen’.

Klik hier voor meer informatie.