Flevoland scoort met Zonne-energie

20 juli 2015

De Flevolandse gemeente Zeewolde is koploper van alle gemeenten in Nederland als het gaat om de groei in zonne-energie per inwoner. Zeewolde heeft omgerekend ongeveer een zonnepaneel per inwoner. Dit blijkt uit het rapport ‘vergelijking zonne-energie van gemeenten’ van Natuur&Milieu. Ook als gekeken wordt naar het totaal geïnstalleerd vermogen per gemeenten scoort Flevoland hoog, met de gemeente Noordoostpolder (plek 10),  Almere (plek 12)  en Dronten (plek 15). Zonne-energie begint duidelijk door te dringen in de Flevolandse gemeenten.

In het SER-Eenergieakkoord hebben overheden,  bedrijfsleven en milieuorganisaties afgesproken in 2020 14% duurzame energie op te wekken. Nu is dat nog 5%. Om de doelstelling uit het Energieakkoord te bereiken, is dus een grote inzet nodig. Zonne-energie is daarbij een van de mogelijkheden. Veel gemeenten in Flevoland hebben een zonnekaart aangeschaft die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen. Sommige gemeenten verstrekken ook duurzaamheidsleningen aan bewoners voor onder meer de aanschaf van zonnepanelen.

Indien bewoners iets aan hun energierekening willen doen is het plaatsen van zonnepanelen zeer effectief. Het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland (SELF) van Natuur- en Milieufederatie Flevoland geeft tips en informatie om uw huis te verbeteren en uw comfort te verhogen. Kijk op:  www.nmfflevoland.nl/SELF. Heeft u liever een advies op maat? Loop dan bij ons binnen tijdens het SELF inloopspreekuur op dinsdag en woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur op Stadhuisplein 51 te Lelystad (winkel Duurzaaminlelystad.nl). Ook tijdens de zomervakantie bent u van harte welkom.

Meer informatie op www.nmfflevoland.nl/self