Flevolandse gemeenten scoren goed op zonne-energie

26 april 2016

Energieloket Flevoland helpt bewoners met zonnedaken

Bijna alle Flevolandse gemeenten scoren hoog  als het gaat om geregistreerd vermogen zonnepanelen. De gemeente Noordoostpolder scoort  sinds april het best en staat op de eerste plaats boven alle andere Nederlandse gemeenten. Dit blijkt uit recente cijfers van de Klimaatmonitor van de overheid. Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is verheugd over deze zonnesprong. Met het Energieloket Flevoland helpt de NMFF bewoners met het realiseren van zonnedaken middels  de campagne: “Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. Energieloket Flevoland helpt!”

Aanpak NMFF
De campagne “Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. Energieloket Flevoland helpt!” is een initiatief van NMFF waarin lokale bedrijven en gemeenten samenwerken aan het energiezuiniger maken van 500 woningen voor 2017. Binnen deze campagne hebben 30 woningeigenaren een energiescan van hun huis gewonnen. Uit deze scan rolt een advies dat bewoners kunnen gebruiken om maatregelen te treffen om energie te besparen, hernieuwbare energie toe te passen en om hun omgeving aan te sporen hetzelfde te doen. Ook zijn er wijkgerichte aanpakken uitgevoerd in Emmeloord, Lelystad, Creil en Almere. Hier zijn verschillende op maat adviezen gegeven aan bewoners voor het nemen van comfort verhogende en energiebesparende maatregelen in hun huis. Deze aanpak werkt gezien de grote belangstelling van woningeigenaren. NMFF ondersteunt de Flevolandse gemeenten graag bij meer van deze wijkaanpakken.

Energieloket Flevoland helpt!
Wilt u ook aan de slag met comfortabel en energiezuinig wonen? Kom langs voor gratis advies op dinsdag- en woensdagmiddag tijdens het spreekuur in de winkel DuurzaaminLelystad (Stadhuisplein 51). Of mail het Energieloket Flevoland via 
energieloket@nmfflevoland.nl of bel met 0320 253505. Het Energieloket Flevoland is een dienst van Natuur- en Milieufederatie Flevoland.