Flevolandse initiatieven met Flevopower als nieuwe topsector

25 april 2016

Tientallen Flevolandse initiatieven toonden op 6 december tijdens een ‘groene Catwalk’ hoe duurzame ideeën succesvol kunnen uitgroeien. Deze topsector ‘de energieke samenleving’ biedt niet alleen een maatschappelijke waarde, maar ook een economische waarde. Of het nu gaat om energie, voedsel of circulaire economie.  In het Magazine ‘ Flevopower’ staat deze zoektocht beschreven vanuit (burger)initiatieven, overheden en organisaties. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan gedeputeerde Arie Stuivenberg van provincie Flevoland. Ook de Lelystadse wethouder Elly van Wageningen en wethouder Andries van der Poppe van gemeente Noordoostpolder namen het magazine met belangstelling ontvangst. Roel van Raaij , programma-secretaris DuurzaamDoor, van het ministerie EZ was zichtbaar verguld met de ‘Flevopower’ van het provinciale programma DuurzaamDoor.

Het maken van een verbinding met deze nieuwe topsector ‘Flevopower’  vanuit organisaties,  zoals overheden en instituties, blijkt in de praktijk echter nog wel vaak een zoektocht te zijn. Tijdens het slotcongres ‘ FlevoPower- verbinden met  de energieke samenleving’ werd verkend hoe de kracht van de energieke samenleving meer is te benutten. Een leernetwerk bestaande uit Flevolandse gemeenten, het Waterschap, Aeres-Hogeschool, IVN, Landschapsbeheer Flevoland, NMFF, het burgerinitiatief ‘Pioniers van de Toekomst’ boog zich de afgelopen tijd ook over de hobbels, kansen en successen. Het slotcongres met de groene Catwalk en het Magazine Flevopower vormen de afsluiting van het leernetwerk ‘Verbinden met de energieke samenleving’, mogelijk gemaakt door het provinciale kennisprogramma DuurzaamDoor.