Magazine Flevopower: nu ook als E-reader

26 januari 2017

Bekijk HIER de E-reader van het Magazine Flevopower

Zowel in het Magazine als in de E-reader wordt de zoektocht zichtbaar gemaakt hoe diverse organisaties verbinding maken met de energieke samenleving en hoe zij de kracht van de energieke samenleving meer en meer benutten.

Een leernetwerk bestaande uit diverse Flevolandse gemeenten, het Waterschap Zuiderzeeland, Aeres-Hogeschool, Natuur en Milieufederatie Flevoland, IVN-Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland,en het burgerinitiatief ‘Pioniers van de Toekomst’ verkende de afgelopen jaren de hobbels, kansen en successen.

Het Magazine Flevopower vormen tezamen met het slotcongres Flevopower de afsluiting van het leernetwerk ‘Verbinden met de energieke samenleving’, mogelijk gemaakt door het provinciale kennisprogramma DuurzaamDoor.

Gratis exemplaar Magazine Flevopower
Het Magazine ‘Flevopower: verbinden met de energieke samenleving’ is ook gratis aan te vragen bij Natuur en Milieufederatie Flevoland: s.raj@nmfflevoland.nl of 0320-253505