Gemeenteraadsverkiezingen: laat uw groene hart spreken!

3 maart 2014

De Flevolandse natuur- en milieuorganisaties werken dagelijks aan waardevolle landschappen, natuurwaarden, natuureducatie, klimaat en duurzaamheid, en het vergroten van recreatiemogelijkheden in groene gebieden. Het is belangrijk dat de Flevolandse gemeenten, ook in tijden van bezuinigingen, ambitie tonen als het gaat om behoud, beheer en herstel van natuur, duurzaamheid en landschap. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014 bieden de zes natuur- en milieuorganisaties van Flevoland 5 groene aandachtspunten aan:

  1. Een natuurrijke en duurzame leefomgeving is essentieel voor genot en gezondheid,      biodiversiteit, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, verhoging van het woonplezier en waardeverhoging van woningen, waterberging en productie van duurzame energie. En dus waard om in te investeren.
  2. Het herstel, behoud en beheer van natuur en het landschap, inclusief cultuurhistorische elementen, vraagt om een langjarige ondersteuning van zowel overheid, bedrijfsleven en particulieren.
  3. Het stimuleren van meer duurzame energie, duurzaam bouwen en energieneutraal ondernemen past bij uitstek bij Flevoland.
  4. Investeren in jeugd en jongeren is een investering in de toekomst. Voorlichting, educatie en participatie van scholieren, bedrijven en bewoners is en blijft essentieel.
  5. De Flevolandse natuur- en milieuorganisaties zijn met meer dan 70  professionals, 3.000 vrijwilligers en 30.000 begunstigers hard aan de slag in alle gemeenten van Flevoland (stad en land). Deze organisaties willen nu en ook straks graag samen met u en uw gemeente samen werken aan een mooie en duurzame omgeving. Daarbij rekenen we ook op uw steun!

 

Vera Dam, directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland
Geert Gielen, directeur Landschapsbeheer Flevoland
Martin Jansen, directeur Het Flevo-landschap
Joline de Weerdt, regiodirecteur IVN
Nick de Snoo, districtshoofd Staatsbosbeheer
Jos Bisschops, regiodirecteur Natuurmonumenten

 

 

Hart voor groen? Stem op 19 maart!

Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen met hart voor groen wordt opgeroepen om te gaan stemmen, omdat de gemeenten voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van uw directe leef- en woonomgeving. Met uw stem kunt u mede bepalen hoe uw gemeente er in de toekomst uit zal zien.