Geslaagde bijeenkomst over Duurzaam in Noordoostpolder

28 februari 2013

Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder een website, dat gaat dienen als ontmoetingsplaats voor een ieder die aan de slag is of gaat met duurzaamheid.  Belangrijke inspirator hierbij is de site www.duurzaamalmere.nl die NMFF eerder voor de gemeente Almere ontwikkelde. Op de website komt onder andere een kaart waar duurzame initiatieven in Noordoostpolder zichtbaar gemaakt worden.

Bij de ontwikkeling worden negen verschillende duurzame en groene organisaties uit Noordoostpolder betrokken, zoals het Goed, IVN Noordoostpolder en Agrarische Natuur Vereniging Schokkerambacht. De eerste fase van het project, waarin gesprekken zijn gevoerd deze drie en nog zes andere organisaties, is donderdag 28 februari afgerond met een gezamenlijke sessie in Emmeloord. Het enthousiasme onder de aanwezigen en de bereidheid om zich als ambassadeur aan de website te verbinden was groot. Wensen en verwachtingen die bij de sessie naar voren kwamen waren:

• Biedt goede kansen voor samenwerking; • Biedt gelegenheid voor promotie van duurzaamheid en voor eigen initiatieven; • Via voorbeelden wordt duurzaam denken en handelen gestimuleerd, bijvoorbeeld over duurzame maatregelen aan gebouwen; • Biedt kans om groene activiteiten te promoten; • Benieuwd naar mogelijkheden om duurzaamheid en initiatieven verder op weg te helpen; • Biedt kans om zichtbaar te maken wat de rol van gemeente of provincie kan zijn; • Het grote aantal initiatieven dat nu zichtbaar gemaakt wordt op DuurzaamAlmere werkt inspirerend.

Op basis van de individuele gesprekken en de gezamenlijke sessie zal de komende weken zal de website gebouwd en gevuld worden met leuke en interessante informatie over duurzaamheid in Noordoostpolder.

Weet u ook een duurzaam initiatief dat een plaats verdient op de website Duurzaam in Noordoostpolder, vraag dan een invulformulier aan via k.boerboom@nmfflevoland.nl. Wij zorgen ervoor dat het initiatief op 18 mei bij de lancering al op de kaart staat.