Geslaagde eerste Marker Wadden Café

15 april 2014

Donderdag 10 april vond het eerste Marker Wadden Café plaats in DuurzaamInLelystad.

Marken Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp pakt het hardnekkige slibprobleem aan en verrijkt het Markermeer met natuuroevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn de Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met slib’ een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. Het is de verwachting dat in 2016 wordt begonnen met de aanleg van het eerste eiland.

20 geïnteresseerden luisterden naar de presentatie van Roel Posthoorn, projectdirecteur vanuit Natuurmonumenten. Roel lichtte toe wat de Marker Wadden is en waar, wanneer en hoe het ontwikkeld wordt. De toehoorders waren enthousiast over het project en hadden nog vragen over de betrokkenheid van universiteiten, veiligheid, natuurwaarde en beheer, zie onderstaand kader.

Na een korte koffiepauze werden gasten uitgenodigd de ontwerpen van een groep studenten Landschapsarchitectuur uit Minnesota te bekijken en eventueel met post-it velletjes aan te geven wat zij ervan vonden. Het was leuk en interessant om te zien hoe de Marker Wadden de studenten tot zeer uiteenlopende concepten inspireert: van een concept waar de natuurlijke dynamiek  de boventoon voert tot een concept waarbij het echt zichtbaar mag zijn dat het een gemaakte natuur, een cultuur-natuur is.

We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste Marker Wadden Café en uitkijken naar de volgende. Deze staat gepland op donderdag 15 mei. Deze wordt opnieuw in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein gehouden.

Gestelde vragen/opmerkingen n.a.v. presentatie:

 1. Naam          is Markerwaarddijk en niet Houtribdijk
 2. Waarom          deze locatie voor MW
 3. Wordt          naast slib ook zand vervoerd
 4. In          verhaal van RWS is sprake van hun opdrachtgeverschap en geen          recreatief medegebruik. Wie heeft nu zeggenschap
 5. Hoeveel          meter boven waterpeil, bomen vragen goed beheer
 6. Aanleg          en beheer, waarbij beheer moeilijker dan klus zelf + kost geld, goed          besturen

 

Op de vraag: “Wat vinden jullie er zelf van?”:

 1. Fantastisch          project, wordt heel mooi
 2. Wordt          e.e.a. begeleid/onderzocht door universiteiten, is ook exportproduct
 3. MW          op termijn draagt bij aan versterking dijk i.v.m. brekende golven
 4. Er          zullen vogels, vissen, slib komen. Wat is het eind van het verhaal,          hoe ga je het beheren, worden er runderen neergezet e.d. Antwoord Jan          Akkerman: we gaan er gaandeweg naar kijken, vogeleiland Zwartemeer was          oorspronkelijk ook voor begrazing door koeien en nu niet meer
 5. Hoe          verhoudt de natuur zich tot de natuur van bijvoorbeeld Naardermeer