Geslaagde training warmtescans voor bewonersinitiatief

25 januari 2024

Geslaagde training warmtescans voor bewonersinitiatief

Op 19 december 2023 is de werkgroep bewonersinitiatieven samengekomen voor een warmtescan training. In 2022 stelde de gemeente Zeewolde de transitievisie warmte vast. In deze visie staan de plannen voor warmtetransitie in de 3 buurten: Vissenbuurt, Vlinderbuurt en wildbuurt. De gemeente wil met de bewoners tot een plan komen. De werkgroep bewonersinitiatieven zet zich in voor hun buurt door zich bezig te houden met de technische aspecten van de transitie. Tijdens de bijeenkomst op 19 december keek de werkgroep niet alleen naar een EPA-advies dat voor een van de woningen is opgesteld, maar ook ontvingen zij een warmtescan training. Met een aantal camera’s gingen de leden de straat op om de ins en outs van het maken van een scan te leren. Na een geslaagde training kunnen de leden zelfstandig de buurt in om geïnteresseerde bewoners een inzicht te geven in hun warmtelekjes.