‘Go’ voor nieuwe generatie windparken

10 november 2013

De stuurgroep Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland heeft een go-besluit genomen om te starten met de tweede fase van het Regioplanproces. Dit houdt in dat molenaars, grondeigenaren en bewoners van het landelijk gebied de komende tijd projectplannen gaan opstellen om een nieuwe generatie windparken te realiseren. De projectplannen vormen de basis voor het regioplan dat moet leiden tot een mooier landschap, minder molens, meer duurzame energie en een structurele economische stimulans.

 

De provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde, Dronten, Almere en  Lelystad bieden in dit Regioplanproces initiatiefnemers de ruimte om de tweede generatie windparken te ontwikkelen. Doel is om meer Megawatts op te wekken met minder windmolens: opschalen en saneren. Met dit go-besluit wordt een periode van intensief overleg en inspanning van velen afgerond. Circa 800 adressen zijn momenteel aangesloten bij één van de vijf gebiedsverenigingen. Hiermee is een solide basis gelegd onder het gebiedsproces.

 

Belangrijke rol voor het gebied

 

Bij het ontwikkelen van het regioplan is vanaf het begin een belangrijke rol weggelegd voor molenaars, grondeigenaren en bewoners van het landelijk gebied die willen investeren in de tweede generatie windparken. Zij worden procesmatig ondersteund door de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF). De FWF is na dit go-besluit voor gemeenten en provincie het aanspreekpunt namens de initiatiefnemers  in het buitengebied. Het gebied is inmiddels gevraagd om haar aanpak uit te werken in een concreet plan van aanpak. Centraal daarbij staat het in beeld brengen van de ruimtelijke en economische haalbaarheid van het opschalen en saneren.

 

Participatie voor inwoners

 

De gebiedsverenigingen bieden inwoners van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland straks de mogelijkheid financieel deel te nemen in de productie van windenergie. Op die manier kan iedereen profiteren van de opbrengsten van de nieuwe windparken en waait de wind dus voor iedereen. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst geïnvesteerd in de leefomgeving. Vanaf 2017 wordt het opschalen en saneren zichtbaar in het landschap. De windmolens die nu verspreid in het landschap staan, worden vervangen door nieuwe windmolens die veel meer energie kunnen opwekken. Deze nieuwe windmolens worden geplaatst in windmolenparken of in lijnopstellingen in het landelijke gebied.

 

Europese subsidie

 

Om de activiteiten van FWF te ondersteunen heeft de provincie Flevoland een financiële bijdrage van 340.000 euro aan FWF toegekend.  De bijdrage is afkomstig uit het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is een Europees subsidieprogramma dat projecten ondersteunt die uiteindelijk moeten leiden tot een mooier, vitaler en leefbaarder platteland. Meer informatie over de Europese plattelandsprogramma’s in Flevoland is te vinden op www.flevoland.nl.