Groene Peiler peilt mening over groei Almere

13 maart 2013

Natuur- en Milieufederatie Flevoland peilt regelmatig haar achterban over relevante ontwikkelingen. Dit keer peilden wij de wensen voor de verdere ontwikkeling van Almere. Dat deden we ook al enkele jaren geleden, maar gezien de veranderende economische omstandigheden leek een nieuwe peiling op zijn plaats. De peiling is uitgevoerd onder bijna honderd deelnemers. De uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling zijn nog hetzelfde. Het Rijk wil Almere in de komende jaren in omvang verdubbelen, naar mogelijk zelfs 350.000 inwoners in 2030. Om die te kunnen huisvesten, zijn ongeveer 60.000 nieuwe woningen nodig. Tegelijk is ook extra werkgelegenheid nodig (ongeveer 100.000 arbeidsplaatsen), zodat Almere een stad wordt waar het fijn wonen en werken is. De geplande groei van Almere heeft consequenties op het gebied van stedelijke ontwikkeling, de bereikbaarheid en natuur en landschap. De meeste respondenten zijn bekend met deze plannen en staan hier nog steeds positief tegenover. Wel vinden ze het belangrijk om mee te praten of inbreng te kunnen leveren bij de plannen die worden ontwikkeld voor de verdere groei van Almere.

Tientallen maatschappelijke organisaties uit Almere en Flevoland, waaronder NMFF, hebben de afgelopen jaren de krachten gebundeld en in een reactie aangegeven welke accenten zij belangrijk vinden. Deze inbreng is gebundeld in het ‘’ Stadsmanifest 2.0’. In de peiling is gevraagd welke accenten de respondenten belangrijk vinden. Respondenten vinden aandacht voor de bestaande stad zeer belangrijk. Verder vinden de respondenten een meer diverse bevolkingsopbouw belangrijk en een daarbij passend voorzieningenniveau. Bovendien vinden de respondenten Hoger Onderwijs cruciaal voor een goede ontwikkeling van Almere. Daar moet volgens hen in economisch moeilijke tijden niet op bezuinigd worden.

Over de vraag of de groei van werkgelegenheid moet plaatsvinden bij bestaande bedrijven zijn de respondenten neutraal. Er moet volgens de respondenten zeker aandacht blijven voor de menselijke maat. Het worden van een ‘Nationaal Praktijklaboratorium’ voor het toepassen van duurzame innovaties op het gebied van energie, vervoer, water en landschap vinden de meeste respondenten prachtig. Bijna eenderde van de respondenten ziet de Floriade in 2022 als kans voor Almere om zich te profileren als duurzame groene stad.  De respondenten zijn gematigd positief over de effecten voor de rest van Flevoland door de groei van Almere en de komst van de Floriade. Eenvijfde staat er negatief tegenover. De respondenten vinden de ontwikkeling van natuurprojecten in het Markermeer en IJmeer (zoals de Marker Wadden) belangrijk. De meesten vinden de plannen voor de Marker Wadden prachtig.
Wilt u ook uw mening geven over natuur en milieu in Flevoland? Meldt u dan aan voor de Groene Peiler.