Hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Diemen

Hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Diemen

12 december 2022

 

 

 

 

 

Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt in Nederland. Niet alleen op het land, ook grote windparken op de Noordzee zorgen voor de grote groei van duurzame energie in Nederland. Een aantal van deze windparken staat voor de kust van Groningen. De energie van deze windparken moet worden geëxporteerd naar de Randstad en zuidelijk Nederland. Daarvoor is een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig tussen Vierverlaten in Groningen en Diemen. Natuur en Milieufederatie  Flevoland en haar partners zijn betrokken en proberen de impact van deze nieuwe hoogspanningskabels op de natuur zo klein mogelijk te maken.