Ideeenmarkt Nieuwe natuur geopend door gedeputeerde Appelman

24 februari 2014

De provincie kijkt terug op een een geslaagde avond, waarbij  creativiteit, enthousiasme en interactie sleutelwoorden zijn gebleken.

Tijdens de opening van de ideeënmarkt heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman de interactieve kaart gedemonstreerd, waarop alle ingediende projectideeën terug te vinden zijn. De locaties op deze interactieve kaart kunnen worden aangeklikt of aangetikt, er verschijnt dan een kader met korte beschrijving van het projectidee. Vanuit deze korte beschrijving kan worden doorgeklikt naar een webpagina met meer informatie over het betreffende idee, een zogenaamde projectwebpagina. De interactieve kaart is beschikbaar via de website Nieuwe Natuur: http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-natuur/project-ideeen/

De projectpagina’s zijn gevuld met de samenvattende tekst die ook op de tijdens de ideeënmarkt gepresenteerde posters terug te vinden is. Maar er is ruimte voor meer en die ruimte wil de provincie graag samen met u invullen.

De provincie gaat zelf starten met het beschikbaar maken van de pdf’s van de posters via deze projectpagina’s: bij alle projecten wordt in de komende weken de projectposter als pdf geplaatst. Die kunt u daar dus straks terugvinden en naar eigen behoefte weer delen met anderen of printen. Van deze pdf’s worden de contactgegevens verwijderd.

De provincie wil u uitnodigen om na te denken over eventueel verdere aanvullende informatie waarmee uw projectpagina kan worden versterkt. Denkt u bijvoorbeeld aan:

–      De pitches zoals tijdens de ideeënmarkt gepresenteerd, wel graag in powerpoint of pdf aanleveren! Een link naar de presentatie op een andere webpagina is ook een optie.

–      (Indien u dat wenselijk vindt) contactgegevens waardoor rechtstreeks contact kan worden gezocht met de indiener(s) van het projectidee.

–      Eventueel aanvullend fotomateriaal (het rechtstreeks plaatsen van foto’s op de site is beperkt tot 2 (liefst liggende) afbeeldingen, als u er meer wilt toevoegen kunt u deze het best in een pdf of powerpointbestand aanleveren)

–      Pdf’s, die we als downloads kunnen toevoegen

–      Links naar relevante andere webpagina’s (bijvoorbeeld die van uw organisatie)

–      Korte filmpjes over het projectidee

Bedenk daarbij wel dat de projectpagina’s op een openbare website staan en dus door een breed publiek kunnen worden bezocht. Houdt daar rekening mee bij het maken van uw keuze voor de aan te leveren informatie.

Op deze manier kunnen we van de projectwebpagina’s projectdossiers maken, die zo volledig zijn als u zelf wenselijk vindt. Het helpt u ongetwijfeld bij het uitwisselen van informatie over uw projectidee met andere indieners. Bovendien creëren we zo gezamenlijk een steeds completere interactieve kaart van (de status van) de ingediende ideeën in het kader van het programma Nieuwe Natuur.

U kunt de door u gewenste aanvullende informatie per mail sturen naar het programmateam Nieuwe Natuur. Indien het formaat zich daarvoor leent zal de informatie worden geplaatst op de betreffende projectwebpagina. Daarvoor is het wel relevant dat u in het onderwerpveld van de mail aangeeft om welk projectnummer het gaat. Per project graag aanleveren in separate mail.