Inspirerende bewonersavond Urk

Inspirerende bewonersavond Urk

Inspirerende bewonersavond Urk

 

 

 

 

 

Maandagavond 6 december hield de gemeente een online informatieavond gericht op de bewoners van het Oude Dorp. Dit initiatief kwam tot stand naar aanleiding van een eerdere excursie op Urk geïnitieerd door het Energieloket Flevoland. De vraagstukken die hieruit volgden,  werden verder behandeld tijdens deze bewonersavond.

Het Oude Dorp is een beschermd dorpsgezicht, daarom zitten er wat de mogelijkheden betreft voor het nemen van energiebesparende maatregelen haken en ogen aan, die beperkende gevolgen hebben voor het actief uitvoeren van duurzame maatregelen aan de woning van de Urkenaar.

Tijdens deze informatieavond gaf de gemeente aan wat de wensen en eisen zijn ten aanzien van een beschermd dorpsgezicht en wat voor consequenties dit heeft voor het nemen van energiebesparende maatregelen aan de woning.

Zonnepanelen mogen bijvoorbeeld enkel door middel van een indak-montagesystemen geplaatst worden, onder voorwaarde dat het een goed legplan betreft en er nog dakpannen zichtbaar zijn. Dit vanwege het esthetisch aangezicht en de eisen die gesteld worden om het dorpsgezicht te behouden. Voor het plaatsen van een warmtepomp geldt dat deze op een achtererf geplaatst mag worden, mits deze niet in het zicht staat.

De avond riep veel vragen op bij de bewoners. De sprekers vanuit het Energieloket en de gemeente gaven hierop direct hun terugkoppeling, waardoor burgers goed beslagen ten ijs verder kunnen.

Energieloket Flevoland was deze avond vertegenwoordigd om -naast vragen en advies- bewoners een presentatie te geven. Zo werd duidelijk wat de rol van het Energieloket is en wat zij kunnen verwachten, maar ook welke energiebesparende maatregelen zij eventueel meteen al ter hand kunnen nemen zoals het gebruiken van radiatorfolie, LED lampen en tochtstrips. Bewoners kunnen bij het Energieloket Flevoland terecht voor advies op maat betreffende hun specifieke woonsituatie en welke maatregelen zij kunnen nemen.

Al met al, een zeer geslaagde informatieve avond waarbij de bewoners van het Oude Dorp voldoende informatie hebben gekregen!