Interessante 1e Buitenraad Lelystad

18 februari 2015

Lelystad kent veel bedrijven en instellingen die hard werken aan een duurzamere stad. Het gaat om technologische innovaties, energiecoöperaties, gezond eten, voorlichting etc. Ook de overheden blijven niet achter. De provincie stelt extra middelen beschikbaar en de gemeente staat op het punt een nieuw beleidsplan Duurzaamheid op te stellen.

Maar wat is nu precies de rol van de gemeente bij dit onderwerp? Hoe levert zij meerwaarde t.o.v. al die initiatieven? Welke verwachtingen hebben de bedrijven en instellingen daarvan? En hoe denken de bewoners van de stad daarover? Dat was het onderwerp van de eerste Buitenraad, die plaatsvond op dinsdag 17 februari 2015 in de winkel DuurzaaminLelystad.nl.

Aan de avond werd meegewerkt door Natuur en Miluefederatie Flevoland het Repair Café, Insect Europe, Lelystad Airport, Facade Solar, Centrada en inwoners die nul-op-de-meter willen bereiken.