Adviesloket Ruimte – ter inzage beeldkwaliteitsplan Windenergie Dronten & Lelystad

8 mei 2017

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Windenergie Dronten & Lelystad ligt met ingang van 1 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 2 in Lelystad. Tevens kunt u het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Windenergie Dronten & Lelystad  digitaal raadplegen.

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.