Ter inzage legging Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

9 december 2016

Het ontwerp-inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland en de daarbij behorende bijlagen waaronder het Milieueffectrapport, liggen tot en met 21 december 2016 ter inzage. De stukken zijn hier online in te zien en op de volgende locaties, op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur:

  • Provinciehuis van de provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;
  • Gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord;
  • Gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten;
  • Gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk;
  • Het Smedingshuis van Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD te Lelystad;
  • Waterschap Zuiderzeeland, tijdelijk gehuisvest in het Stadhuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX te Lelystad.

Klik hier voor meer info.