IVN Natuurprijs

11 september 2017

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan heeft IVN – Lelystad een natuurprijsvraag uitgeschreven. Deelnemers (verenigingen, buurtbewoners, organisaties) konden een plan indienen waarbij het ging om het vergroten van de natuurlijke variatie in de omgeving,  de natuurbeleving en – betrokkenheid van bewoners in buurten en wijken. Voor de winnaar was een bedrag van euro 400,00 beschikbaar.

Winnaar is geworden lidorganisatie Stichting Bultparkcomité. De Stichting diende een plan in waarbij de zes scholen, die grenzen aan het Bultpark, betrokken worden bij een nestkastenproject.

Het gaat om kasten voor verschillende vogelsoorten zoals kool- en pimpelmees, spreeuw en mus. De kasten worden met leerlingen in elkaar gezet en daarna worden ze opgehangen aan of bij de school zodat de kasten goed in de gaten gehouden kunnen worden. Natuurlijk is het fantastisch als ze ook bewoond worden. Vooral bij de mezenkasten is die kans groot. Leerlingen krijgen ook een gebruiksaanwijzing waarmee ze een kastje voor thuis kunnen maken.

Er wordt naar gestreefd om het project voor de winter af te ronden omdat ook ’s winters nestkasten heel belangrijk zijn. In een koude winternacht kunnen vogels tot 25% van hun gewicht verliezen omdat ze veel energie gebruiken om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Mocht je een kast voor thuis willen timmeren dan kun je modellen en afmetingen vinden op de site van Vogelbescherming Nederland.