Hoekwoning – label F

3 november 2016

Woonplaats: Emmeloord (Jolstraat)
Bouwjaar: 1956
Voorlopig energielabel: F
Soort woning: hoekwoning
Energiescan: Ja (uitgevoerd door NMFF op 19 april 2016)
Advies energiescan maatregelen: energiebewust gedrag

 

 

 

Familie Doornbos aan het woord:

Waarom is het thema ‘energie’ belangrijk voor u?
Energie is van levensbelang. Wij vinden dat we als goede rentmeesters moeten omgaan met deze aarde en meer inzetten op duurzaam gebruik dan uitsluitend economisch gewin.

Welke energiebesparende maatregelen heeft u tot nu toe genomen in huis?
HR++ Glas, vloer, dak en spouwmuur isolatie, 23 zonnepanelen, elektrische boiler, houtkachel,

Wat gaf de doorslag om aan de slag te gaan met energie besparen?In eerste instantie voorkomen van onnodig energiegebruik en besparing van kosten.

Wat is uw toekomstvisie met betrekking tot duurzame energie?
De trend is grotendeels al gezet door in te zetten op gebruik en productie van duurzame energie. In de toekomst zal er moeten worden ingezet op stimulering van productiemiddelen, zoals zonnepanelen en regionale opslag van stroom.

Geleerde lessen tot nu toe
Het begint met bewustwording van je eigen doen en laten en de noodzaak en mogelijkheden van besparing. Ook zeer belangrijk is het onderzoek van/naar leveranciers/installateurs. Er is veel kaf onder het koren.

Wat wilt u andere bewoners meegeven
Meten is weten: zo wordt je je bewust van je eigen doen en laten. Daarna raak je gemotiveerd om je energiegebruik anders te regelen en verminderen.

Laat u inspireren door het verhaal van de familie Doornbos

Geen warmteverlies meer in de hal door bodemisolatie
Van label F naar A, hoe doe je dat?