Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak

10 augustus 2015

Mobilisation roept de Nederlandse regering op om niet in beroep te gaan in de Klimaatzaak, maar werk te maken van maatregelen tegen klimaatverandering. De organisatie is een Klimaatpetitie gestart om zo veel mogelijk Nederlanders te mobiliseren.nMobilisation wil dat de regering de eis van de rechter – 25 % CO2-reductie in 2020 – uitvoert zonder tijd te verspillen aan procedures.

De Haagse rechtbank deed in juni uitspraak in de Klimaatzaak, die door Urgenda en 900 mede-eisers was aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De eisers vonden dat Nederland de plicht heeft om zijn burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, en daarom meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De rechter was het daarmee eens.

In 2020 kwart minder CO2-uitstoot
Het vonnis van de Rechtbank houdt in dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen al in 2020 drastisch moet verminderen, tot 25% onder het niveau van 1990. ‘Het berusten in een geringere reductie is onrechtmatig’, aldus de Rechtbank. Met de huidige inspanningen haalt Nederland in 2020 maximaal een reductie van 17% ten opzichte van 1990. Daarmee behoort het tot de Europese achterhoede. De regering heeft laten weten het vonnis te bestuderen en te overwegen om in beroep te gaan. De uiterste datum om beroep aan te tekenen is 24 september.

Klimaatverandering is urgent gevaar
Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Het roept de regering daarom op om niet in beroep te gaan, maar juist de uitvoering van het Energieakkoord te versnellen. Dat betekent meer energiebesparing en meer bewezen duurzame vormen van energieopwekking, zoals wind, zon en getijdenenergie.

Petitie: www.klimaatpetitie.nl