Komt Lelystad Airport nog wel van de grond?  

Komt Lelystad Airport nog wel van de grond?  

 

 

 

 

 

Komt Lelystad Airport nog wel van de grond?  

Er is steeds minder politieke steun voor de veelbesproken vluchthavenIn 2017 waren regeringspartijen nog vol goede moed over de opening van het vliegveld en hebben dat ook zo opgenomen in het regeerakkoord, maar inmiddels vanuit politieke partijen lijkt het draagvlak af te brokkelen. 

De NMFF praat al jaren mee over Lelystad Airport en we hebben alle inspraakmomenten benut om te pleiten tegen nachtvluchten, tegen vrachtvluchtenharde eisen aan duurzame luchtvaart en vóór een kloppende natuurvergunning en milieurapporten. Met resultaat dus! Al deze punten worden nu aangehaald door politieke partijen als redenen om te twijfelen over de opening.