Kring-Loop: in actie voor kringlooplandbouw

14 januari 2020

47 organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, zijn in de ochtend van 14 januari 2020 begonnen met een wandeling naar minister Schouten in Den Haag om aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen van een plan aan minister Schouten, dat 10 stappen bevat om de transitie naar kringlooplandbouw te realiseren.

Eerste stappen
Het doel is niet alleen de natuur te herstellen maar ook te zorgen voor duurzame landbouw, een beter klimaat, schonere leefomgeving en brede welvaart. De initiatiefnemers ondersteunen hiermee de visie van de minister en doen een voorstel voor de lange termijn, met concrete eerste stappen die vandaag al kunnen worden gezet.

Lange termijn
De wandeltocht is gestart op de boerderij in Delfgauw waar minister Schouten in 2018 haar veelbelovende kringloopvisie lanceerde. De initiatiefnemers ondersteunen deze visie. Echter, de oplossingen die tot nu toe worden aangedragen pakken niet het achterliggende probleem aan: ons intensieve landbouwsysteem. De meelopende partijen vragen Den Haag om vol in te zetten op de transitie naar kringlooplandbouw. Een consistent beleid vanuit het Kabinet is nú nodig, want “op dezelfde voet doorgaan heeft onvermijdelijk tot gevolg dat problemen de kop op blijven steken en telkens opnieuw ontaarden in crises. Met alle juridische, ecologische, economische en maatschappelijke gevolgen van dien.” ( Uit: Benut Stikstofcrisis als een kans voor natuur en álle Nederlanders, van verschillende natuur- en milieuorganisaties).

De weg vooruit
De initiatiefnemers van de Kring-Loop onderschrijven een pakket maatregelen, dat niet alleen de natuur herstelt maar ook zorgt voor duurzame landbouw, een beter klimaat, schonere leefomgeving en brede welvaart. Dit plan, ‘De weg vooruit. In 10 stappen naar kringloopbouw’, wordt aan het einde van de wandeltocht overhandigd aan minister Schouten.