Lelystad Airport: Tijd voor een alternatief

13 februari 2024

Lelystad Airport: Tijd voor een alternatief 

Op 30 januari heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen de verdere uitbreiding van Lelystad Airport tot vakantieluchthaven. NMFF vraagt zich al langere tijd af of een vakantieluchthaven past in Flevoland, gezien de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en de toekomstige woningbouw die bij diverse kernen in de planning staan. Ook staat verdere natuuruitbreiding op gespannen voet met een grote vakantieluchthaven, vanwege het risico op vogelaanvaringen. De luchthaven ligt ingeklemd liggen diverse prachtige natuurgebieden waarvan een aantal ook bescherming genieten vanuit Natura-2000 wetgeving. Het signaal van de Kamer is duidelijk. De vraag is wat een volgende regering met dit signaal gaat doen. Vanzelfsprekend blijven wij dit volgen en houden onze leden hierover op de hoogte.  

Circulaire economie  

Een vliegveld creëert weinig toegevoegde waarde voor het omliggende land, sterker nog de businesscase voor luchthaven Lelystad is bij het voorgenomen aantal vakantievluchten verlieslijdend. Daarnaast zijn er ‘verborgen kosten’ als geluidshinder, natuurschade en daling van woningwaarde. Als je dat meeneemt wordt de businesscase nog slechter.  

Uit de onderzoeken naar de extra werkgelegenheid die de luchthaven oplevert bij uitbreiding van vakantieluchthaven blijkt dat de directe werkgelegenheid laag is. De laagste schatting is 60 nieuwe banen en veelal laagwaardige werkgelegenheid. Bovendien is dit werk niet altijd gezond. Onderzoek wijst uit dat platformpersoneel op Schiphol te veel kankerverwekkende stoffen inademt en dat het vaker langdurig ziek uitvalt. 

In plaats hiervan kan het terrein wel waarde opleveren voor Lelystad door het terrein te maken tot een belangrijke schakel in de circulaire economie. De komende jaren worden er ontzettend veel woningen in Flevoland gebouwd. Door het terrein in te richten als fabriek van biobased bouwmaterialen kan Flevoland koploper worden in een groeiend economisch veld. 

Flevolandse overheden geven in hun toekomstplannen aan dat zij graag een Flevolandse universiteit wensen. Door op het huidige luchthaventerrein een universiteit met bijbehorende campus te maken, creëren we een echte impuls in de toekomst van Lelystad en Flevoland. En trekken we hoogwaardige onderwijs- en bijhorende banen naar de regio. 

Ook op het gebied van energie en natuur zou een ander gebruik van Lelystad Airport een meerwaarde kunnen bieden voor de stad en de omgeving. Zo kan bij de ontwikkeling van het luchthaven-gebied een moderne groene energiehub worden gecreëerd. Een koploper project als het gaat om de opwek van duurzame energie, warmte of lokale opslag. Ook door nieuwe ontwikkelingen volledig natuurinclusief te doen, kan worden bijgedragen aan de natuurwaarden in het nabijgelegen Natuurpark Lelystad.