Lidorganisatie Dierbaar Flevoland deelnemer Vogelfestival Oostvaardersplassen

11 september 2017

Zondag 17 september kunt u op het Vogelfestival van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen kennismaken met de stichting Dierbaar Flevoland. Deze stichting is in december 2016 opgericht met het doel om op te komen voor dieren en de natuur in Flevoland.

Op basis van een aantal prikkelende uitspraken over actuele thema’s, kunt u op de stand van gedachten wisselen en ervaren wat Dierbaar Flevoland doet aan de bescherming van de natuur in de provincie.

Ook kunt u zich op de stand inschrijven voor de 3 huttenexcursie die om 12.00 uur van start gaat. De excursie doet de Schollevaer, de Zeearend en Wigbels eiland aan en duurt 90 tot 120 minuten afhankelijk van het weer en het aanbod van vogels en andere dieren.