Lokale initiatieven bruisen van nieuwe energie

27 april 2012

Lokale initiatieven bruisen van nieuwe energie

Lokale initiatieven voor het opwekken van duurzame energie schieten als paddenstoelen uit de grond. Landelijk gaat het om vele tientallen initiatieven. Drenthe kent inmiddels al ruim 30 actieve groepen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe stimuleert en ondersteunt deze lokale groepen met het Servicepunt. Ook in andere provincies nemen de natuur- en milieufederaties deze rol op zich. Met al deze groepen maken wij straks landelijk het verschil.

Om grootschalige inpassing van duurzame technieken mogelijk te maken bij de productie van energie, is decentralisatie van het elektriciteitssysteem nodig. Het lokale energiebedrijf is een veelbelovende ontwikkeling, waarmee de ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening wordt versneld. Juist doordat het om een groot aantal kleinere installaties gaat, zorgt lokale opwekking voor een meer geleidelijke overgang.

Het financieel haalbaar maken van deze initiatieven is op dit moment echter een heel ander verhaal. Door het niet kunnen salderen van energie, die is opgewekt via zonnepanelen die niet op de eigen woning liggen, is het lastig om initiatieven rendabel te maken. De wetgeving zit momenteel zo in elkaar, dat je enkel geen belasting en BTW betaalt over de met zonnepanelen opgewekte energie, als deze op de eigen woning zijn geplaatst.

Servicepunt voor lokale duurzame-energie
Wij hebben begin 2012 een Servicepunt opgericht om lokale duurzame energie-initiatieven te stimuleren en ondersteunen. Naast het agenderen van het onderwerp, richten wij ons hiermee ook op het beschikbaar maken van kennis en deskundigheid om initiatieven verder te helpen.

Op dit moment zijn wij met diverse groepen in gesprek over hun verdere aanpak en plannen. Tijdens netwerkbijeenkomsten brengen wij deze groepen onderling met elkaar in contact om elkaar te inspireren en ervaringen te delen. Binnenkort vindt een vierde bijeenkomst plaats, die geheel in het teken van zon zal staan. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Meer informatie
Wilt u zelf een lokaal duurzaam energie-initiatief starten of bent u al bezig en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Meld u dan bij ons Servicepunt. U kunt contact opnemen met Christiaan Teule via (0592) 311 150 of c.teule@nmfdrenthe.nl.

Voor een overzicht van de lokale duurzame initiatieven, kunt u kijken op www.duurzameinitiatieven.nl.