Loket Ruimte: Ontwerp bestemmingsplan Aanpassen kruising Ganzenweg-Knardijk

14 januari 2020

De gemeente Zeewolde heeft het ontwerp bestemmingsplan t.b.v. de aanpassing van de kruising Ganzeweg-Knardijk gepubliceerd. Tot en met 28 januari 2020l igt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Het plangebied omvat het kruispunt van de N302 (Ganzenweg), N306 (Harderdijk) en de N707 (Knardijk) plus diverse weggedeelten aansluitend op het kruispunt. De huidige turborotonde wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Het kruispunt ligt tussen de natuurgebieden Harderbroek en Harderbos en ligt nabij een ecologische passage die deze gebieden met elkaar verbindt.

Ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan Aanpassen kruising Ganzenweg-Knardijk met ID nummer NL.IMRO.0050.BPKruisingGAKD-ON01 inzien bij het gemeentehuis in Zeewolde of online via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0050.BPKruisingGAKD-ON01.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

  1. online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
  2. schriftelijk bij de gemeenteraad, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.
  3. mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar mevrouw M.F. Nagelhout, telefoonnummer 036-5229522 of de heer D. de Vries, telefoonnummer 058-2564049.

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.