Loket Ruimte: Ontwerpbestemmingsplan Theaterkwartier Lelystad

21 oktober 2019

Het ontwerpbestemmingsplan Theaterkwartier ligt van donderdag 17 oktober tot en met 27 november 2019 ter inzage. Het Theaterkwartier is gelegen in het noordelijke deel van het centrumgebied, het Stadshart van Lelystad. Hierin ligt onder meer het Agoratheater. De gemeente beoogt met het bestemmingsplan ‘Theaterkwartier’ het Stadshart van Lelystad van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Onderdeel van deze impuls vormt het voornemen van de gemeente om winkels te concentreren in het kernwinkelgebied van het Stadshart, de woonfunctie te versterken, en cultuur en uitgaan te clusteren. Tevens maakt het plan de vestiging van een bioscoop planologisch mogelijk, alsmede de vestiging van nacht- en avondhoreca op en rond de Agorahof.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 91, 8200 AB te Lelystad. Voorts bestaat tijdens deze termijn de mogelijkheid een mondelinge zienswijze te geven. Hiertoe dient men een afspraak te maken met het team Wabo en bestemmingsplannen, telefoonnummer (0320) 14 0320.

Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.