Luchthaven Lelystad: routes eindelijk openbaar

20 december 2013

Sinds vandaag zijn de aanvlieg- en vertrekroutes van de luchthaven Lelystad openbaar. Voor de Natuur- en Milieufederatie Flevoland zijn een aantal randvoorwaarden erg belangrijk bij de uitbreiding van de luchthaven en aan deze voorwaarden lijkt te zijn voldaan. Op http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/voornemen_uitbreiding_lelystad_airport__2013_.aspx is de Nota van Antwoord te lezen met daarin kaarten met alle routes die worden doorberekend in het milieu effect onderzoek.

Voor de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en de Flevolandse overheden is het overvliegen van de Natura 2000 gebieden (o.a. de Oostvaardersplassen, het Ketelmeer en de Veluwerandmeren) absoluut niet toegestaan beneden 3.000 voet (ca. 1.000 meter). Dit hebben zij dan ook met elkaar vastgelegd in het maatschappelijk kader. Alle nu bekende routes passeren de natuurgebieden op minimaal 3000 voet. Ook wordt er een passende beoordeling uitgevoerd om de precieze effecten op de Natura 2000 gebieden te onderzoeken..

Ook uit het oogpunt van veiligheid is het wenselijk om op minimaal 3000 voet over de Flevolandse natuurgebieden te vliegen: met name in de Oostvaardersplassen bevinden zich jaarlijks enkele tienduizenden Grauwe Ganzen en Brandganzen die een gevaar kunnen vormen voor vliegverkeer. De vertrekroute rechtsom over de Oostvaardersplassen wordt helaas onderzocht op ‘vliegbaarheid’. De NMFF had deze variant liever helemaal geschrapt gezien.

Omwonenden moet het helaas alleen doen met wettelijke geluidsnormen en kunnen niet terugvallen op een minimaal verplichte vlieghoogte boven woongebieden. De nu voorliggende routes lijken echter wel de minst slechte te zijn: de meeste woonkernen worden (net) niet overvlogen.  De precieze haalbaarheid van de routevarianten zal nog op ‘vliegbaarheid’ moeten worden onderzocht door de Inspectie van de Luchtvaart. De variant die het minste hinder lijkt op te leveren is al in 2008 door de NMFF en Staatsbosbeheer bedacht als meest milieuvriendelijk alternatief.

De volgende stap in de besluitvorming is de gereedkoming van het milieu effect onderzoek. Er zijn vier openbare  informatiebijeenkomsten  over o.a. de aanvliegroutes gepland namelijk:

– maandag 13 januari 2014 van 20:30 uur tot 22:00 uur, in Hotel Dennenhoeve, Elspeterweg 14 in Nunspeet

– woensdag 15 januari 2014, van 20:30 uur tot 24:00 uur, in Theater Agora, Agorabaan 12 in Lelystad

– donderdag 23 januari 2014, van 20:30 uur tot 22:00 uur, in Theater Agora, Agorabaan 12 in Lelystad

– woensdag 29 januari 2014, vanaf 20:00 uur, in de Voorhof in Biddinghuizen

– maandag 10 februari 2014, vanaf 20:00 uur in The Lux in Zeewolde

De avonden worden verzorgd door Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel.