Luchthaven Lelystad: Vliegroutes, woningbouwlocaties en natuurgebieden

26 februari 2013

In januari van dit jaar zijn de concept vliegroutes van de Luchthaven Lelystad bekend geworden, nadat er vanuit Zeewolde een verzoek onder de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) was gedaan. Ook voor de NMFF, deelnemer aan de Alderstafel Lelystad sinds 2006, was dit nieuwe informatie.

Het rapport, ‘voorstudie operationeel concept Lelystad Airport’, bevat de voorlopige routes die het vliegverkeer van en naar luchthaven Lelystad zal volgen. Naar verwachting verschijnt eind maart 2013 de echte routestructuur en gaat de milieueffectrapportage van start. Deze moet in september 2013 klaar zijn. Een aantal zaken worden uit de voorstudie duidelijk: – de Natura 2000 gebieden van Flevoland worden op 3000 voet (zo’n 914 meter) overvlogen. Er is echter ook een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vliegen met een hoogte van 2000 voet (zo’n 610 meter), omdat dan het gebruik van bepaalde startbanen omhoog kan. Hieruit blijkt dat onder 3000 voet nooit mogelijk is door de Natuurbeschermingswet. Overigens kunnen de ganzen, zwanen en roofvogels van de Oostvaardersplassen makkelijk boven de 3.000 voet vliegen volgens Flevolandse kenners. Toch zou het gebruik van luchthaven Lelystad veilig zijn.

– de geluidsbelasting op bestaande en geplande woningbouwlocaties wordt nog onderzocht, maar er zullen effecten zijn. De omgeving van Dronten en Swifterbant krijgen te maken met vertrekkend en naderend verkeer. Ten noorden van Zeewolde bevindt zich naderend verkeer naar baan 05, op ca 2000 voet. Stijgend verkeer gaat ten noorden van Zeewolde op een hoogte van 3000 voet. Ook Biddinghuizen krijgt te maken met landings- en vertrekroutes op een hoogte van circa 3000 voet. Op basis van de indicatieve routestructuur is gesignaleerd dat er mogelijk effecten zijn voor geplande nieuwbouwlocaties. De effecten zijn voornamelijk te verwachten voor de nieuwbouwlocaties ten oosten van Almere, waaronder Almere Oosterwold en Oostvaarderswold.

– het klein vliegverkeer (general aviation) zal plaats moeten maken op Lelystad Airport. Dit betekent een spreiding over andere delen van Nederland .

– bij gebruik van de zgn. linksom route kunnen conflicten optreden met ander vliegverkeer. Dit zou kunnen betekenen dat de route over de Oostvaardersplassen het meest gebruikt zal worden.

De Natuur en Milieufederatie heeft eind 2011 geen bezwaar gemaakt tegen het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Lelystad. Ons inziens bevatte deze namelijk een aantal harde voorwaarden die mogelijk zouden verdwijnen als de aanwijzing door de Raad van State vernietigd zou worden. Deze harde voorwaarden waren o.a. een verbod op nachtvluchten, het karakter van de luchthaven (geen vrachtvliegtuigen), het niet overvliegen van Natura 2000 gebieden lager dan 3000 voet en het niet overvliegen van woonkernen. In december 2011 heeft de Raad van State het aanwijzingsbesluit echter vernietigd. Dit betekent dat de onderhandelingen over de Luchthaven opnieuw konden beginnen. Wij hebben onze eigen voorwaarden gevat in een zgn. maatschappelijk kader waarin opnieuw de bovenstaande zaken staan als een verbod op nachtvluchten etc. Deze voorwaarden lijken tot nu toe te worden opgenomen.

De Natuur en Milieufederatie blijft de groei van de luchthaven Lelystad kritisch volgen, opdat de eerdere afspraken worden gerespecteerd en de luchthaven als slechts één van de vele belanghebbenden van Flevoland wordt gezien.

Link naar item op Omroep Flevoland, inclusief een link naar de voorstudie.