Luchthavenoverleg actuele ontwikkeling luchthaven Lelystad

6 mei 2014

Luchthavenoverleg buigt zich over actuele ontwikkeling luchthaven Lelystad

Maandagavond 28 april ­kwamen de leden van het luchthavenoverleg bijeen op het kantoor van de Natuur en Milieufederatie Flevoland. Aangezien het ondernemingsplan en het hoofdrapport van het MER van de Luchthaven Lelystad zijn gepubliceerd, was er wel wat te bespreken op de avond.
Het luchthavenoverleg wordt al vele jaren georganiseerd door de NMFF en komt een aantal maal per jaar bijeen, afhankelijk van de actuele ontwikkelingen rondom de Luchthaven Lelystad. Op maandagavond werden onder andere de afspraken uit het maatschappelijk kader (de inzet van de NMFF aan de Alderstafel) getoetst aan de actuele stand van zaken.
Sommige leden van het Luchthavenoverleg volgen de ontwikkelingen rond de luchthaven al meer dan 15 jaar en hebben daarbij een grote deskundigheid opgebouwd. Om goed gebruik te kunnen maken van deze kennis is het van belang dat alle informatie over de uitbreiding van de luchthaven zo snel mogelijk openbaar wordt gemaakt, te meer omdat de ter inzage legging waarschijnlijk tijdens de zomervakantie zal gebeuren. Met name alle rapporten van de Milieu Effect Rapportage zouden snel op de site van het ministerie van Infrastructuur en Ruimte gepubliceerd moeten worden.
In juni staan er weer publieksbijeenkomsten in Flevoland gepland over de uitbreiding van de luchthaven. Het zou goed zijn als de bewoners van Flevoland vóór die tijd over alle informatie uit de MER beschikken.

Uiteindelijk moet de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad voor meer werkgelegenheid in Flevoland gaan zorgen zonder dat de overlast van het vliegverkeer buitenproportioneel wordt. Dat is ook een van de afspraken uit het regionale kader van de overheden. De Natuur en Milieufederatie Flevoland wil meer inzicht in de gevolgen voor de werkgelegenheid door de uitbreiding. Op dit moment ligt de aandacht teveel op de verlichting van Schiphol in plaats van de toegezegde 800 Flevolandse banen per miljoen passagiers. Eerdere afspraken over nachtsluiting, hinderbeperkende vliegroutes en een verbod op het lager dan 3.000 voet overvliegen van natuurgebieden zijn in overeenstemming met de wensen van de NMFF.

Op 25 en 26 juni wordt de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad in de Tweede Kamer besproken. Verschillende organisaties uit de provincie hebben al toegezegd daarbij ook aanwezig te zijn. Eind juni / begin juli wordt dan het concept Luchthavenbesluit ter inzage gelegd, omdat op 1 november 2014 een geldig Luchthavenbesluit in werking moet zijn. Overigens is er tegen zo’n besluit geen bezwaar of beroep mogelijk, maar kan men slechts reageren op het conceptbesluit van eind juni.

Maatschappelijk kader NMFF Alderstafel Lelystad (2012)