Magazine superzuinig wonen en verbouwen nu ook als E-reader

26 november 2018

Bekijk HIER de E-reader van het Magazine superzuinig wonen en verbouwen

Zowel in het Magazine als in de E-reader worden kansen voor materiaal- en energiezuinig moderniseren in beeld gebracht.

De overgang naar volledige energieneutrale en duurzaam gerenoveerde woningen gaat te traag. In de woningbouw kunnen meer meters gemaakt worden. Snelle en slimme meters. In het klimaatakkoord van Parijs hebben we afgesproken dat we de CO2-uitstoot fors gaan verminderen om de opwarming van de aarde te beperken. Met de huidige snelheid gaan we dat niet halen. Terwijl de opgaves enorm zijn, zeker ook in de bouwsector. Elke dag dat we er niet aan gewerkt hebben, is een dag verloren. Bij veel mensen en partijen is de wil er wel om de bouwsector te verduurzamen. Het is alleen de kunst om hierin met elkaar de weg te vinden. Daarom willen we bedrijven, woningbouwcorporaties, overheden en onderwijs kennis laten delen. En tegelijk willen we het onderwijs uitdagen om met nieuwe ideeën te komen en studenten kennis te laten maken met de praktijk. Alleen met elkaar krijgen we het voor elkaar.

Lees meer over deze zoektocht in dit magazine.

Gratis exemplaar Magazine Superzuinig wonen en verbouwen
Het Magazine is ook gratis aan te vragen bij Natuur en Milieufederatie Flevoland: b.karseboom@nmfflevoland.nl of 0320-253505