Donderdag 23 november – Marker Wadden Café

10 november 2017

In november organiseren Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Flevoland weer een Marker Wadden Café in Lelystad. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten over dit project in het Markermeer. Aansluitend wordt in samenwerking met De Stadmakerij gesproken over de Tegenlicht uitzending van 19 november “Hoe duur is de natuur?”

Locatie is de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein 51 van Lelystad. Het Marker Wadden Café begint om 20.00 uur

Programma:

  • 19.30 uur      Inloop met koffie en thee.
  • 20.00 uur      Welkom door Natuur- en Milieufederatie Flevoland.
  • 20.05 uur      Laatste stand van zaken over het project Marker Wadden van de projectorganisatie.
  • 20.15 uur      Toelichting op het onderzoek ‘Natuur in productie’, dat nu uitgevoerd wordt  op Marker Wadden ism Rijks Universiteit Groningen , Radboud Universiteit uit Nijmegen en het Nederlandse Instituut voor  Ecologie.
  • 20.30 uur      Ontmoeting, met Frans Vera en Roel Posthoorn. Beiden figureren in de VPRO Tegenlicht-uitzending ‘Hoe duur is natuur?’ van zondag 19 november. Daarin wordt stilgestaan bij de toekomst van het natuurbehoud en – beheer. Hoe kennen we waarde toe aan natuur? Marker Wadden en Oostvaardersplassen kennen ieder een eigen ontstaansgeschiedenis.
  • 22.00 uur      Sluiting