Meedenken over duurzame energie

11 mei 2012

Meedenken over duurzame energie

Vindt u het leuk om met ons verder te denken over de duurzame energievoorziening van Noord-Nederland? Meld u dan aan voor ons Groene Peiler panel. Binnenkort sturen we aan dit online panel een vragenlijst over het opwekken van duurzame energie op lokaal niveau.

Steeds vaker in Nederland wekken inwoners zelf stroom op. Daarvoor worden meestal zonnepanelen gebruikt. Ook slaan inwoners steeds vaker de handen in een om energiebesparende producten in te kopen, bijvoorbeeld isolatiemateriaal. We willen graag weten hoe dit thema leeft onder inwoners van Noord-Nederland.

Als u zich nu aanmeldt voor ons Groene Peiler panel, kunt u mee denken over dit thema. De komende online enquête gaat over het gezamenlijk opwekken van duurzame energie via zonnepanelen. Aan ons Groene Peiler panel leggen we echter ook andere onderwerpen voor.  Daarmee peilen wij welke kansen en bedreigingen inwoners zien op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Wilt u enkel meedenken over het thema lokale duurzame energieopwekking, dan kunt u zich op elk moment weer afmelden.

‘De Groene Peiler’ is het online panel van de Natuur en Milieufederaties
De Natuur en Milieufederaties leggen de panelleden ongeveer vier keer per jaar vragen voor die u online kunt beantwoorden. De vragen kunnen heel concreet, maar ook meer algemeen zijn. ‘De Groene Peiler’ is gericht op thema’s die in de provincie leven. Het beantwoorden van de vragen kost u per keer ongeveer tien minuten. Iedere provincie heeft zijn/ haar eigen panel

Meedoen?
U kunt zich aanmelden voor het Groene Peiler panel: