Meer energie opgewekt uit duurzame bronnen dan verbruikt

Meer energie opgewekt uit duurzame energie dan verbruikt

26 april 2022

Vorige week zaterdag ontstond er een situatie waarvan wij hopen dat die vaker zal voorkomen. Er werd gedurende de middag meer energie opgewekt uit wind- en zonne-energie dan er werd verbruikt; 100% duurzame energie dus! 

Dit had een grappige bijkomstigheid, de stroomprijs zakte een tijdje onder de 0 euro. Hierdoor kregen sommige mensen betaald om stroom te verbruiken. Niet iedereen had hier profijt van, alleen mensen met een zogenaamd ‘dynamisch contract’. 

De Natuur en Milieufederatie Flevoland hoopt dat we dit vaker zullen zien. De komende jaren wordt de Regionale Energiestrategie uitgevoerd in Flevoland. Hierdoor zal de opwek van energie uit wind en zon verder toenemen. Doel is om in 2030 de helft van alle energie uit duurzame bronnen op te wekken en in 2050 ons volledige energie verbruik duurzaam op te wekken. 

Lees hier meer over de Regionale Energiestrategie in Flevoland en kijk op de site van Energieloket Flevoland hoe je zelf energie te besparen of op te wekken.