Milieu-effecten datacenter Zeewolde verduidelijkt 

Milieu-effecten datacenter Zeewolde verduidelijkt 

Milieu-effecten datacenter Zeewolde verduidelijkt 

 

 

 

 

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft haar advies over de komst van een groot datacenter in Zeewolde afgerond. De Commissie bracht al een voorlopig advies uit, maar wilde nog aanvullende stukken van de gemeente zien. Nu ook de aanvulling is beoordeeld, concludeert de Commissie dat alle milieueffecten goed in beeld zijn.

In de aanvulling is onder andere gekeken naar de gevolgen die het bouwverkeer in de aanlegfase op de Veluwe heeft. Er wordt rekening gehouden met maximaal 1700 voertuigen per dag die van en naar de bouwplaats rijden. Met een alternatieve route, waarbij het bouwverkeer via de N50 Flevoland binnenrijdt, blijkt de stikstofuitstoot in het natuurgebied fors verminderd te kunnen worden. De Commissie noemt het vervoersalternatief een ‘schoolvoorbeeld voor andere projecten in Nederland’.

Nu de mer-procedure is afgerond, kan de gemeente Zeewolde verder met de zogenoemde reactienota. In dat rapport reageren de gemeente en de provincie op alle zienswijzen en bezwaren die ingediend zijn. Daarna is het aan de gemeenteraad om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen tegen het datacenter, maar voor dat moment is nog geen datum geprikt.