Milieueffectrapport nog niet compleet

10 juli 2014

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport, en de aanvulling daarop, voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de vestiging van Harvesta Green Goods Farm in Lelystad beoordeeld. Zij concludeert dat ook met de nieuwe informatie het rapport niet compleet is. De Commissie adviseert dit alsnog te herstellen.

Klik hier onder voor het volledige persbericht en het advies van de Commissie m.e.r. aan bevoegd gezag:

Persbericht: http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p28/p2874/2874_persbericht.pdf

Advies: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2874