Minisymposium opent wenkend perspectief op ‘Landtuur’

29 januari 2016

Minisymposium Voedselbos januari 2016Integratie van landbouw en natuur heeft de toekomst. Door een slimme menging van landbouw- en natuurfuncties ontstaan nieuwe, gelaagde en vitale ecosystemen die we kunnen aanduiden als ‘Landtuur’. Uit dergelijke agro-ecosystemen kunnen ‘buurtboeren’ een natuurlijke overvloed oogsten waarmee niet alleen voedselzekerheid kan worden geboden aan bewoners in de regio, maar ook een biodivers en rijk geschakeerd natuurlandschap.

In een notendop is dit het wenkend toekomstperspectief dat naar voren kwam uit de ‘omdenksessie’ tijdens het minisymposium Natuur als voeding voor mens en natuur dat op dinsdag 19 januari jl. plaatsvond in de duurzaamheidswinkel in Lelystad. De publicatie van het gelijknamige visiedocument afgelopen zomer vormde voor NMF Flevoland, De Waard Eetbaar Landschap en Embergy een belangrijke aanleiding om het minisymposium te organiseren in het kader van het programma Duurzaam Door van de provincie Flevoland. De omdenksessie, de eetbare natuurquiz en de stoomcursus Voedselbosbouw stimuleerden de enthousiaste deelnemers steeds om actief piketpaaltjes te verzetten en de vertrouwde schotten tussen natuur, stad en landbouw los te laten. Het leverde veel denkwerk en een rijke dialoog op, onder meer over de vele kansen die de verweving van stad, landbouw en natuur biedt voor Flevoland, mede met het oog op de ontwikkeling van Nieuwe Natuur in de provincie en de Floriade in Almere in 2022.

Vervolgactiviteiten

Het minisymposium Natuur als voeding voor mens en natuur is onderdeel van het project Duurzame Voedsellandschappen, waarmee diverse partijen de handen ineen slaan voor innovatieve initiatieven en samenwerkingsvormen op het gebied van duurzame voedsellandschappen, ondernemerschap, educatie ontwikkeling en ontsluiting, gezondheid en welzijn in de Provincie Flevoland. Het project is mede mogelijk gemaakt door het kennisprogramma Duurzaam Door. In vervolg op het minisymposium worden het komende jaar nog de volgende activiteiten georganiseerd in de duurzaamheidswinkel in Lelystad:

  • drie bijeenkomsten van de Flevolandse Community of Practice Eetbare Natuur (medio april, juni en september)
  • een kennisatelier Eetbare Natuur en Voedselbossen voor professionals uit de sfeer van bestuur, beleid, hoger onderwijs, onderzoek en land- en tuinbouw (op 19 april a.s.)

 

Als u op de hoogte wilt blijven van deze activiteiten, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van NMF Flevoland. Als u daadwerkelijk wilt deelnemen aan een of meer van deze activiteiten, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar Marc Buiter (sr. Beleidsmedewerker Circulaire Economie
& Duurzame Gebiedsontwikkeling): m.buiter@nmfflevoland.nl.