Mooie opkomst voor Marker Wadden Café

22 februari 2016

Illustratie: Wim Dasselaar
Illustratie: Wim Dasselaar

Op donderdagavond 18 februari organiseerden Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland een Marker Wadden Café. Maar liefst 51 geïnteresseerden kwamen in de winkel DuurzaaminLelystad luisteren naar het laatste nieuws over het project Marker Wadden en de uitkomsten van het praktijkonderzoek dat is gedaan bij het proefeiland ‘Ierst’ bij de Houtribdijk en de experimenten met o.a. rifballen, moerasbakken, kwelderwerken en luwtedammen. Marken Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp pakt het hardnekkige slibprobleem aan en verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. De aanleg van het eerste eiland staat op het punt om te beginnen. Waarschijnlijk zijn hiervan in mei de eerste contouren boven water zichtbaar. Dit ‘publiekseiland’ zal rond september worden afgerond. De andere vier eilanden voor vogels en natuurontwikkeling worden daarna aangelegd. De financiering van de Marker Wadden is nog niet geheel rond, daar wordt hard aan gewerkt. Ook zal de aanleg van de eilanden binnenkort te volgen zijn via een app.