Natte voeten of Spaanse Rivièra?

1 april 2017

Klimaatverandering vraagt om verre vooruitzichten, maar ook om concrete stappen. Een klimaatbestendig landelijk gebied in Flevoland? Het is belangrijk om hier tijdig aan te beginnen. Ieder op de eigen manier en met de eigen rol. Natuur en Milieu Flevoland wil hier graag aan
bijdragen. Deze brochure biedt hiervoor een eerste handreiking om knelpunten en oplossingen over het voetlicht te brengen.