Natuur als voeding voor mens en natuur

23 juli 2015

Een visie op eetbare natuur in Flevoland

In het project Eetbare Leefomgeving, slaan NMFF, CAH-Vilentum, IVN-Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland, DWEL en Embergy de handen ineen voor innovatieve initiatieven op het gebied van voedselproductie in de Provincie Flevoland. NMFF bracht de Flevolandse initatieven en kennis in kaart rond voedselbossen onder meer via de organisatie van Community of Practice. Lees hier het visiedocument.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het kennisprogramma Duurzaam Door.

Lees hier de verslagen van de Communities of Practice:

Verslag Inspiratiesessie 13 januari 2015
Verslag Programma CoP 14 april 2015
Verslag Programma CoP 18 mei 2015