Op zoek naar nominaties Groene Pluim

4 december 2013

In januari 2014 reikt Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de vijfde keer de Groene Pluim uit. De Groene Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt overhandigd aan een persoon die zich heeft ingezet voor de Flevolandse natuur. Dit jaar is het thema een ‘eetbaar groen’ Flevoland. Natuur- en Milieufederatie Flevoland ontvangt graag vóór 1 januari 2014 suggesties over een ieder die zich het afgelopen jaar noemenswaardig heeft ingezet voor de promotie of verspreiding van eetbaar groen in Flevoland (op wat voor manier dan ook). Welke vrijwilliger, inwoner, medewerker bij bedrijf, organisatie of gemeente verdient volgens u een Groene Pluim?

Begin 2010 heeft Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de eerste keer De Groene Pluim uitgereikt. De Groene Pluim is een begerenswaardig beeldje, ontworpen door de Almeerse kunstenaar Vincent van Ginneke. Begin 2014 zal de huidige bezitter van De Groene Pluim, Inge Hagens van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland, het beeldje overdragen aan de winnaar van De Groene Pluim 2014!

Eerdere winnaars waren de gemeente Noordoostpolder (2010), Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland (2011) en de Werkgroep Natuur & Milieu Golfresidentie Dronten (2012)

Nominaties kunnen tot en met 31 december 2013 doorgegeven worden aan Ilse Deurman, i.deurman@nmfflevoland.nl of op tel. nr. 0320 253505. Voor meer informatie over de Groene Pluim en het thema een ‘eetbaar groen’ Flevoland kunt u terecht op www.nmfflevoland.nl.

Natuur- en Milieufederatie Flevoland bespreekt de nominaties met de jury en maakt een selectie. De volgende winnaar van De Groene Pluim zal begin 2014 bekend worden gemaakt.